ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสีแก้ว
 
นายอุดมศักดิ์  รัตนสวนจิก
นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว
 
     
     
 
 
 
 
 
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560
วันที่ : 10-04-2560 11:29:48
อ่าน : 000005
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีไหว้พระธาตุสีแก้ว ประจำปี 2560
วันที่ : 30-01-2560 13:51:14
อ่าน : 000017
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
วันที่ : 30-03-2560 11:40:41
อ่าน : 000016
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายชมทุ่ง วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
วันที่ : 06-03-2560 11:31:02
อ่าน : 000009
 
 
 
คู่มือประชาชน
วันที่ : 24-03-2559 10:53:40
อ่าน : 000040
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 21-03-2559 11:03:42
อ่าน : 000040
ความรู้เกี่ยวกับเอาเซี่ยน
วันที่ : 27-04-2559 10:50:43
อ่าน : 000030
ประกาศเทศบาลตำบลสีแก้ว เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ : 31-05-2559 14:23:02
อ่าน : 000028
เอกสารเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่ : 10-04-2560 09:45:02
อ่าน : 000001
 
 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
วันที่ : 19-02-2559 15:46:15
อ่าน : 000037
มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 07-03-2559 11:44:31
อ่าน : 000019
การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
วันที่ : 24-03-2559 09:35:14
อ่าน : 000018
แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่
วันที่ : 24-03-2559 09:36:58
อ่าน : 000019
การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
วันที่ : 24-03-2559 11:00:00
อ่าน : 000024