ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสีแก้ว
 
นายอุดมศักดิ์  รัตนสวนจิก
นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว
 
     
     
 
 
 
 
 
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
คู่มือสำหรับประชาชน
วันที่ : 22-06-2560 10:17:06
อ่าน : 000009
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีไหว้พระธาตุสีแก้ว ประจำปี 2560
วันที่ : 30-01-2560 13:51:14
อ่าน : 000030
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
วันที่ : 30-03-2560 11:40:41
อ่าน : 000034
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายชมทุ่ง วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
วันที่ : 06-03-2560 11:31:02
อ่าน : 000021
 
 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน มกราคม 2559
วันที่ : 14-06-2560 15:15:02
อ่าน : 000011
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน สิงหาคม 2559
วันที่ : 20-06-2560 10:03:29
อ่าน : 000004
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน มิถุนายน 2559
วันที่ : 16-06-2560 15:09:04
อ่าน : 000006
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน กรกฏาคม 2559
วันที่ : 20-06-2560 10:02:22
อ่าน : 000004
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน พฤษภาคม 2559
วันที่ : 16-06-2560 14:21:57
อ่าน : 000009
 
 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
วันที่ : 19-02-2559 15:46:15
อ่าน : 000051
มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 07-03-2559 11:44:31
อ่าน : 000027
การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
วันที่ : 24-03-2559 09:35:14
อ่าน : 000030
แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่
วันที่ : 24-03-2559 09:36:58
อ่าน : 000028
การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
วันที่ : 24-03-2559 11:00:00
อ่าน : 000034